Poselství a video

 Útěcha duše - nové poselství 13.1.2016

Emotikona smile

Útěcha duše svou úlohu zná,
ví, jak vzpomínky odstranit,
ví...úloha přetěžká.
Útěcha duše trny strachu odstraní,
vzpomínky vzlétnou, zůstanou v ústraní.
Poupě lásky místo strachu v květ se rozvine,
jeho krása a vůně duši zaplní
a když nadýchne se zvolá:
"Jsem Božská duše, volná, svobodná,
strachem neomezená,
Jsem jiskra Jeho Světla, Jsem šťastná,
radostná a veselá. 
To pravá tvář je Má, podstata mého Já.
Projevuji se tak, když strach odchází,
útěcha duše jej s láskou provází,
předává odkud vzešel a s láskou se navrací."
Útěcha duše k bytostem přišla včas.
Kdo strach zažívá, možnost má,
neb Božství pomůcku předává,
je milá a kouzelná.
Ten kdo nevěří, jeho škoda, ne Má.